O nás

Naša profesionálna elektromontážna spoločnosť bola založená už v roku 1992. Klienti si vážia najmä našu rýchlosť, precíznu prácu a ľudský prístup.
Na začiatku stál zakladateľ Silvester Fucsek, ktorý svoju šikovnosť pre prácu s elektrickými rozvodmi pretavil do živnosti už v roku 1992. Od roku 2016 pokračuje vo svojej činnost ako Silvester Fucsek SiKoMa-electric, ktorá je hrdým pokračovateľom elektrikárskeho remesla. Jej hlavným cieľom je poskytovať komplexné služby v oblasti elektromontáže, no zároveň pôsobiť ako maloobchodný predajca špičkového elektroinštalačného materiálu. V našom portfóliu činností nájdete aj opravy a revízie elektroinštalácií. Máme početné skúsenosti aj s realizáciou verejného osvetlenia, vrátane kompletnej dodávky materiálu. Elektromontáže realizujeme nielen pre súkromné objekty, ale taktiež pre komerčný a priemyselný sektor.

SiKoMa-electric

Viac než 25-ročná tradícia našej spoločnosti nás zaradila medzi najskúsenejšie spoločnosti v práci s elektroinštaláciami.
Náš tím vyškolených profesionálov s dlhoročnou praxou vám naprojektuje a zrealizuje efektívny systém elektroinštalačných rozvodov. Mimoriadne dbáme na dodržovanie presných pracovných postupov, zmluvných termínov a bezpečnosť v každom detaile.

NAŠA PRÁCA

Elektroinštalačné služby na kľúč
Pri práci so slaboprúdovou a silnoprúdovou elektroinštaláciou používame len vysokokvalitné materiály, ktoré sú garanciou dlhodobej životnosti a bezporuchovej funkčnosti. Dodávame technológie povrchových i podpovrchových inštalácií a špecializujeme sa aj na montáž a revíziu bleskozvodov.

REVÍZNE SLUŽBY

Medzi najvyužívanejšie služby patrí revízia elektrospotrebičov, elektrických rozvodov a ostatnej elektroinštalácie. Revízie sa uskutočňujú vždy prostredníctvom špičkových meracích prístrojov, ktoré garantujú presne namerané hodnoty. Následnú fyzickú prehliadku prístrojov vykonávajú naši vyškolení revízni technici s patričnými oprávneniami. Pri revíziách zaručujeme zaistenie bezpečnosti osôb i majetku. Výsledkom revízie je revízna správa, ktorú klient v závere kontrolnej obhliadky obdrží od povereného technika.
  • Najvyššie bezpečnostné normy
  • Sympatické ceny a férový prístup
  • Odborná kvalifikovanosť pracovníkov

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Naše služby sme rozšírili aj o drobné práce ako je realizácia elektrického podlahového kúrenia, napojenie svietidiel, zásuviek, vypínačov a montáž počítačových a iných slaboprúdových rozvodov. Pri práci obvykle dbáme na čo najmenšie režijné náklady. Montáže prebiehajú v relatívne krátkom časovom úseku, preto sú naše ceny pre klientov viac dostupné. Elektromontáže v našej réžii sa striktne držia overenej metodiky práce, ktorá je garanciou perfektného výsledku a najmä vašej spokojnosti.