Naše služby

Elektromontáže rodinných domov

Postaráme sa o zhotovenie projektovej dokumentácie, dodávku kvalitného materiálu a realizáciu komplexnej elektroinštalácie vo vašom rodinnom dome. Zaistíme montáž, údržbové práce, opravu elektroinštalácie, pohotovostnú službu i pozáručný servis. Súčasťou našich služieb je výsledná revízna správa o aktuálnom stave elektroinštalácie v rodinnom dome.

Elektromontáže administratívnych budov

Pracujeme s vnútornými a vonkajšími silnoprúdovými rozvodmi v komerčných budovách, obchodných domoch, hotelových zariadeniach a priemyselných halách. Priemyslovú elektroinštaláciu realizujeme aj vo výrobných a skladovacích priestoroch.

Elektromontáže bleskozvodov

Zaistíme profesionálnu montáž a uzemnenie hromozvodov, ktoré chránia váš majetok a život osôb v objekte pred neželanými elektrickými výbojmi a bleskami. Pri zásahu bleskom sa správne namontovaný hromozvod postará o bezpečný zvod energie do zeme.

Montáž elektrického podlahového kúrenia

Vykonávame odbornú a technickú montáž elektrického podlahového kúrenia v súkromných a komerčných objektoch. Inštalácie vykonávajú kvalifikovaní technici z dôrazom na dôdržiavanie národných predpisov pre elektrický rozvod.

Elektromontáž počítačových a slaboprúdových rozvodov

Zaoberáme sa montážou a elektroinštaláciou slaboprúdových rozvodov pre rôzne komunikačné systémy, štruktúrovanú kabeláž, počítačové rozvody, systémy pre bezpečnostnú a požiarnu signalizáciu.

Montáž svietidiel, zásuviek a vypínačov

Jedna z našich najčastejšie využívaných služieb, ktoré realizujeme denne, rýchlo, efektívne a ekonomicky. Pri montáži svietidiel a zásuviek používame len kvalitné výrobky od overených dodávateľov.

Zapojenie rozvádzačov

Zabezpečujeme kompletnú dodávku, montáž bytových a priemyselných rozvádzačov. Elektrické rozvádzače slúžia na meranie, ovládanie a istenie elektroinštalácie. Dbáme na nenápadné umiestnenie rozvádzačov tak, aby nerušili každodenný chod v objekte.

Zabezpečenie verejného osvetlenia

Súčasťou našich služieb je aj obstaranie návrhu, vypracovanie projektovej dokumentácie a komplexná realizácia verejného osvetlenia v mestách a obciach. V rámci montáže sa postaráme aj o dodanie celkového materiálu na realizáciu osvetlenia.

Predaj elektroinštalačného materiálu

Portfólio našich produktov obsahuje elektromerové rozvádzače, spínače, kryty, vývodky, ovládacie a signalizačné prístroje, poistky, inštalačné prístroje, ističe, prúdové chrániče, batérie, svietidlá, žiarovky, akumulátory, nabíjačky, káble, vodiče, spojky, lišty, rôzne spájacie a ukončovacie prvky, predlžovačky, zásuvky a ďalší elektroinštalačný materiál.

Revízie

Postaráme sa o odborné skúšky, prehliadky a revíziu elektroinštalácie v bytových priestoroch, rodinných domoch a v komerčných objektoch. Prevádzkujeme revízie bleskozvodov, elektrických zariadení a elektrického ručného náradia. Po každej riadnej revízii vám odovzdáme finálnu revíznu správu o konečnom stave kontroly.