Referencie

Polyfunkčná budova Gabčíkovo

 • montáž elektrického vedenia
 • protipožiarný systém
 • kamerový systém
 • verejné osvetlenie
 • bleskozvod

Sklad obilia Čiližská Radvaň

 • automatizácia systému prepravy obilia
 • montáž motorov k prepravníkom
 • synchronizácie motorov na jednotlivých pozíciach

Rodinný dom Jahodná

 • montáž elektrického vykurovania
 • zapojenie rozvádzača
 • motáž zásuviek, spínačov, termostatov a osvetlenia

Rodinný dom Hviezdoslavov

 • hrubá elektroinštalácia